Pogledajte smeštaj

Newsletter

  • Facebook Group: 117256181734765
  • Twitter: HermesThassos
 

 

Istorija Tasosa je veoma burna i bogata. Prolazio je kroz ruke raznih osvajača koji su ostavljali tragove svoje kulture na njemu.

Postoje oprečna mišljenja o tome ko su bili prvi stanovnici Tasosa. Većina istoričara smatra da su ostrvo prva naselila tračka plemena, kao na primer Edoni. Druga grupa istoričara veruje da su prvi stanovnici Tasosa ipak bili Grci. Arheolozi su pronašli brojne tragove koji svedoče o slavljenju grčkog boga Herakla kao zaštitnika ostrva.

Istoričar Herodot takođe smatra da su Tasos prva nastanjivala tračka plemena, koja su negde u 16. ili 17. veku pre nove ere proterana od strane Feničana, pod vođstvom Tasosa. Feničani su izgradili Tasos. Bili su vešti u eksploataciji ruda i njihovoj preradi i prodaji, kao i u izgradnji brodova i moreplovstvu. Oni su kultivisali tasosko zemljište i opasali zidinama glavne gradove. Ubrzo zatim grčka plemena su počela da nastanjuju ostrvo u velikom broju, usvajajući feničanska znanja o rudarskoj proizvodnji i drugim zanatima. Vremenom su Grci kao većinski narod preovladali, asimilirajući Feničane.

 

Prema mišljenju suprotnom od Herodotovog, tračka plemena su tek negde u 7. veku pre nove ere napala Tasos, te su Grci nastanjeni na njemu u pomoć pozvali čuvene jonske ratnike sa ostrva Paros, koji su predvođeni Telesiklesom postepeno uspeli da ih proteraju. Uspostavivši kontrolu nad Tasosom, Telesikles je zajedno sa svojim sinom, pesnikom Arhilokusom, svojom porodicom i prijateljem Glaukosom, počeo da gradi i razvija prve naseobine na ostrvu, a zatim i na susednom kopnu (Kavala i Krenides (nekadašnji Filipi)), razvivši ih veoma brzo u najnaprednija i najcivilizovanija mesta antičkog sveta. Plemeniti metali su uspešno eksploatisani iz tasoskih rudnika. Kovali su zlatan, srebrni i bronzani novac sa natpisom „Thasian ipiron“ („Tasosko kopno“), što je kasnije, od 525 godine pre nove ere, bio i naziv formirane tasoske države. Podizali su bogate hramove, a svoju glavnu naseobinu su opasali mermernim zidom, jedinstvenim za to doba, dugim čak 4 kilometra u krug. Gradili su ratne i trgovačke luke i bili veoma uspešni u brodogradnji. Izvozili su vino, sirće, mermer, keramiku, skulpture i dr.

 

491. godine pre nove ere Persijanci, predvođeni kraljem Dariom, su osvojili Tasos, porušili njegove fantastične mermerne zidine i pokorili stanovništvo. Ostaci ovih zidina se i dan danas mogu videti širom Limenasa, glavnog grada ostrva.